Στρατηγική συνεργασιών
line

Στην Whitetip Investments πιστεύουμε πως η λειτουργία μιας σύγχρονης επενδυτικής εταιρείας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στο σημερινό ευμετάβλητο διεθνές επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι αποτελεσματική όταν βασίζεται στην στοχευμένη ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών, συνεργειών και συμμαχιών. Γι’ αυτό και οι συνέργειες αποτελούν την βάση της αναπτυξιακής μιας δυναμικής.

Ισχύς εν τη ενώσει
line

Με στόχο την αξιοποίηση των πολλαπλών επενδυτικών δυνατοτήτων και την πρόσβαση σε κομβικές περιοχές πληροφόρησης, ενημέρωσης και οικονομικών εξελίξεων που παρέχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική συνεργασιών, η Whitetip Investments επενδύει συστηματικά στην σύναψη θεσμικών συνεργασιών με κορυφαίους επενδυτικούς οίκους και stakeholders σε τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο: Από το Λονδίνο, την καρδιά των ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών αγορών μέσω της Elix Investments και της Yarrow Capital Limited καθώς και τους affiliated partners της «Νέας Ηλέκτρας» σε Νέα Υόρκη και από εκεί στις Ασιατικές πρωτεύουσες, η Whitetip Investments αναπτύσσει και εμβαθύνει την διεθνή της παρουσία προς όφελος των ανθρώπων της, των συνεργατών της και των πιστών της πελατών.