Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

Η Whitetip Investments, μέσω του δικτύου των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και εξωτερικό, οι οποίες λειτουργούν σαν θεματοφύλακες των περιουσιακών στοιχείων των πελατών μας, είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας και αξιοποίησης εξατομικευμένες υπηρεσίες, στη βάση του καινοτόμου συστήματος Investment Advisory Services που υλοποιεί η εταιρείας μας.

line

Στον τομεα μας καθε λεπτομερεια ειναι σημαντικη

Η θεμελιώδης αρχή μας είναι η συνάρτηση ρίσκου – απόδοσης. Παρέχουμε Επενδυτικές Συμβουλές σε ιδιώτες και επαγγελματίες επενδυτές εξετάζοντας πρωταρχικά το worst case scenario, δηλαδή τη διαχείριση του κινδύνου, χρησιμοποιώντας το σύνολο των επενδυτικών εργαλείων. Ουσιαστικά, λειτουργούμε ένα χαρτοφυλάκιο αναφοράς αναπροσαρμόζοντάς το στο risk profile του πελάτη, σύμφωνα με την προσδοκώμενη απόδοση και τον έλεγχο καταλληλότητας που πραγματοποιούμε. Βασικές μας αρχές είναι:

 • Επενδύουμε αποκλειστικά σε μετοχές, ETFS (εισηγμένα αμοιβαία κεφάλαια) και μετρητά
 • Χρησιμοποιούμε παράγωγα μόνο για την προστασία του χαρτοφυλακίου έναντι μεταβολών των τιμών και των ισοτιμιών
 • Προτείνουμε μόνο προϊόντα υψηλής εμπορευσιμότητας και άμεσα ρευστοποιήσιμα
 • Προσεγγίζουμε την αγορά των ομολόγων μόνο μέσω ETF’S , για να αποφύγουμε το ρίσκο του μεμονωμένου εκδότη
 • Προτείνουμε να μην υπάρχει μετοχική έκθεση σε ένα μετοχικό τίτλο άνω του 2,5% του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου
 • Επιλέγουμε τις προτάσεις μας από ένα focus list 250 τίτλων, κατανεμημένους σε όλους τους κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές
 • Παρακολουθούμε καθημερινά και συνεχώς το σύνολο των χαρτοφυλακίων
 • Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το θεματοφύλακα της αρεσκείας του
 • Έχουμε οn line πρόσβαση στα τμήματα αναλύσεων τριών παγκοσμίου βεληνεκούς τραπεζών

Corporate Finance

line

Η ιδέα σας, το όραμα μας

STARTUPS – ΝΕΟΦΥΕIΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετατρέποντας μία ιδέα σε κερδοφόρα επιχείρηση

 • Παρέχουμε υπηρεσίες εύρεσης κεφαλαίων προς επένδυση σε νεοφυείς επιχειρήσεις από τα στάδια Pre-seed έως Series B, με απλούς και ξεκάθαρους όρους.
 • Ως κομμάτι των διαδικασιών εύρεσης κεφαλαίων που ακολουθούμε, εντοπίζουμε, αξιολογούμε, σκιαγραφούμε και προσεγγίζουμε πιστοποιημένους επενδυτές από ένα ευρύ φάσμα ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών, Business Angels, Family Offices, VCs και Private Equity Funds.
 • Βοηθάμε στις διαπραγματεύσεις και παρέχουμε συμβουλευτική σχετικά με τη θέσπιση των όρων και το equity structuring.
 • Προσφέρουμε στους Founders τη διευκόλυνση της δικτύωσής τους με άλλους επιχειρηματίες ή μέντορες, επενδυτές και άλλους επαγγελματίες ώστε να ερευνήσουν νέες πιθανές συνεργασίες σε συνδυασμό με την ανταλλαγή business leads, μέσω της Εταιρίας μας.

DISTRESSED COMPANIES

Χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση και ανάκαμψη

 • Υποστηρίζουμε προβληματικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση χρέους ή κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης και διαπραγμάτευσης πράξεων M&A με διεθνούς εμβέλειας στρατηγικούς ή άλλους επενδυτές.
 • Διευκολύνουμε δανειστές και δανειζόμενους στη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων μη αποδοτικών ή προβληματικών επιχειρήσεων.
 • Εξετάζουμε τις στρατηγικές επιλογές – αναχρηματοδότηση, εκποίηση μη βασικών τμημάτων, οικονομική αναδόμηση και διευκολύνουμε τις διαπραγματεύσεις με τράπεζες και άλλους πιθανούς δανειστές.
 • Προτείνουμε τον κατάλληλο τρόπο προσέγγισης για εύρεση κεφαλάιων ή αναγνωρίζουμε πιθανές πηγές χρηματοδότησης μέσω του ευρέος δικτύου μας από ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές.
 • Ερευνούμε πιθανές απαιτήσεις απόδοσης των δυνητικών επενδυτών.

GROWTH STORIES

Συμβουλευτική Συγχωνεύσεων & Εξαγορών Εταιριών

 • Βοηθάμε τους πελάτες μας να αναπτύξουν τις κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης βάσει τον στόχων τους και να προετοιμαστούν για την κεφαλαιοποίησή τους σε τυχόν ευκαιρίες που θα δοθούν κατά τη διαδικασία Συγχώνευσης & Εξαγοράς.
 • Παρέχουμε συμβουλές ως προς την ανάπτυξη της σωστής στρατηγικής, υποστηρίζουμε τη διαδικασία εκτέλεσης συμφωνιών και παρέχουμε συμβουλές σχετικά με την εύρεση κεφαλαίων τόσο sell-side, όσο και buy-side.

Sell-side υπηρεσίες

 • Αναγνωρίζουμε, καταγράφουμε και διευκολύνουμε τις δεσμεύσεις με στρατηγικούς ή μη, πιθανούς αγοραστές.
 • Ερευνούμε συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνεργασίες εντός και εκτός συνόρων σε παραδοσιακές και αναδυόμενες αγορές.
 • Εξετάζουμε εναλλακτικές λύσεις για τους μετόχους.
 • Παρέχουμε έμπρακτη στήριξη στους πελάτες μας, από την αξιολόγηση των προτάσεων έως τις διαπραγματεύσεις μέχρι την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Buy-side advisory services

 • Αναγνωρίζουμε και προσεγγίζουμε του δυνητικούς στόχους εξαγοράς εκ μέρους των πελατών μας.
 • Διευκολύνουμε την πρόσβαση σε εταιρίες – στόχους και συνεργάτες σε παραδοσιακές και αναδυόμενες αγορές.
 • Εκτιμούμε και διακανονίζουμε εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης.
 • Παρέχουμε στήριξη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, τη αναδιάρθρωση και την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τον πωλητή και την πηγή της χρηματοδότησης.

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Διευρύνετε τους επενδυτικούς σας ορίζοντες

 • Εργαζόμαστε με ένα μεγάλο φάσμα από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, Business Angels, Family Offices, VCs και private equity funds, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες και στηρίζοντάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας.
 • Ελέγχουμε πιθανές ευκαιρίες που έχουν εντοπίσει πελάτες μας, σύμφωνα με πληροφορίες που οι ίδιοι μας παρέχουν.
 • Η βαθιά μας τεχνογνωσία και εμπειρία σε εγχώρια αλλά και διεθνή επιχειρηματικά θέματα, μας βοηθούν να παρέχουμε στους πελάτες μας, καινοτόμες ιδέες και αποτελεσματικές λύσεις ώστε να παρέχουμε προστιθέμενη αξία στις επιχειρηματικές τους ενέργειες, προσφέροντάς τους τις κατάλληλες επενδυτικές συμβουλές που χρειάζονται ώστε να κατανοήσουν πλήρως τις επιλογές, τις ευκαιρίες αλλά και τα επενδυτικά ρίσκα που υπάρχουν.

Η πολυσχιδής επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και οι διεθνείς επαφές του ομίλου μας δίνουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τα σημεία των καιρών όπως αυτά διαμορφώνονται στην Ελλάδα του σήμερα. Το τμήμα Corporate Finance της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ παρέχει :

 • Εκπόνηση σχεδίων για την αναδιάρθρωση δανείων και υποχρεώσεων Εταιριών
 • Εύρεση Κεφαλαίων για την ανάπτυξη Επιχειρήσεων
 • Αναζήτηση στρατηγικών επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ενεργή συμμετοχή σε σχέδια Εξαγορών και Συγχωνεύσεων