BROKERAGE SERVICES

line

Ο έμπιστος συνεργάτης σας σε κάθε σας συναλλαγή

Κάθε αγορά έχει το δικό της διακριτό σύστημα διαπραγμάτευσης, τη δική της λειτουργία και συνεπώς τη δική της στρατηγική προσέγγισης. Το ισχυρό κεφάλαιο γνώσης των διεθνών αγορών, η ενασχόληση μας με διαφορετικούς και εξειδικευμένους επιχειρηματικούς κλάδους και τομείς δραστηριότητας, η διεθνής μας παρουσία μέσω του δυναμικού δικτύου στρατηγικών συνεργασιών, η εφαρμογή ενός έγκριτου συστήματος ανάλυσης, πληροφόρησης και αντιστάθμισης κινδύνων και πάνω απ’ όλα η καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης καθιστούν την Whitetip Investments τον πολύτιμο συνεργάτη σας σε κάθε σας επενδυτική συναλλαγή.

Σε κάθε μας συνεργασία, ένας εξειδικευμένος σύμβουλος της Whitetip Investments αναλαμβάνει κάθε επιμέρους πτυχή και ενέργεια της επιδιωκόμενης σας συναλλαγής. Το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας μας είναι διαθέσιμο 24/7 είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω της ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας διαβιβάσεως εντολών και εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σας ανάγκη και στόχευση κάθε στιγμή.

Saxo Bank- IB Partner

Η συνεργασία μας με τη Saxo Bank αποτελεί για εμάς στρατηγική επιλογή.

Η SAXO BANK Α/S είναι επενδυτική Τράπεζα, πλήρως αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Mε έδρα την Κοπεγχάγη, δραστηριοποιείται σε χρηματοπιστωτικά κέντρα ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβάνοντας το Λονδίνο, τη Σιγκαπούρη, το Παρίσι, τη Ζυρίχη, το Ντουμπάι και το Τόκυο.

Η υψηλή κεφαλαιακή της επάρκεια (Tier 1 Capital Ratio 17,1%), σε συνδυασμό με την εγγύηση που παρέχεται από το Δανέζικο Δημόσιο ύψους € 100 χιλ. ανά καταθέτη την κατατάσσει στις πιο αξιόπιστες επενδυτικές τράπεζες, γεγονός μάλιστα που αντικατοπτρίζεται στο μεγάλο αριθμό καταθέσεων των πελατών της (πάνω από € 13 δις), αποδεικνύοντας έτσι, την αυξημένη εμπιστοσύνη της πελατειακής της βάσης.

Επενδυοντας στην Ελλαδα

  • Αγοροπωλησίες ελληνικών μετοχών, παραγώγων και ομολογιακών εταιρικών τίτλων
  • Ηλεκτρονική πρόσβαση στο χρηματιστηριακό λογαριασμό
  • Δυνατότητα διήμερης πίστωσης και margin account
  • On-line εκτέλεση εντολών αλλά και μέσω του trading desk της Whitetip Investments
  • Στρατηγικός μας συνεργάτης : Λέων Δεπόλας Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

 

H ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ αποτελεί μια από τις παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες με έτος ίδρυσης το 1991. Είναι  επίσημο μέλος των Αγορών Αξιών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κύριο αντικείμενο την διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών σε μετοχές, ομόλογα και παράγωγα χρηματιστηριακά προϊόντα. Η Εταιρεία κατέλαβε την 11η θέση της κατάταξης των χρηματιστηριακών εταιρειών βάσει του όγκου συναλλαγών κατά το 2016, επιτυγχάνοντας  κερδοφορία ενώ  δείκτης  κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας ανήλθε σε 40%  στις 31/12/16, κατατάσσοντάς την σε μια από τις  πλέον φερέγγυες εταιρείες του κλάδου.

Αμοιβαια Κεφαλαια

30,000 Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού- 28 Αμοιβαία Κεφάλαια της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ – 10 sub funds PiraeusInvest.

Έχοντας συνάψει Σύμβαση συνεργασίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (Sub-Distribution), η Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ αναλαμβάνει να διαμεσολαβεί στη διάθεση αφενός των μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται η «Πειραιώς Asset Management Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων», («Πειραιώς ΑΕΔΑΚ») και αφετέρου των μεριδίων των τμημάτων τοποθέτησης (sub funds) του εδρεύοντος στο Λουξεμβούργο αμοιβαίου κεφαλαίου PiraeusInvest, τα οποία διαθέτει στην Ελλάδα η Πειραιώς ΑΕΔΑΚ, δυνάμει σχετικής σύμβασης διανομής που έχει υπογράψει με τη διαχειρίστρια εταιρεία Piraeus Asset Management Europe. Παράλληλα, πέραν των ανωτέρω 28 Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η εταιρία μας έχει πρόσβαση στη διεθνή πλατφόρμα Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Τράπεζας με πάνω από συνολικά 30.000 διαφορετικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνών Διαχειριστών.

Με πολυετή ιστορία στο χώρο, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, διαθέτει μια από τις πλέον έμπειρες διαχειριστικές ομάδες. Καλύπτει όλο το φάσμα της αγοράς  με Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των τύπων και των επενδυτικών κατηγοριών και εξελιγμένες υπηρεσίες διαχείρισης προσωποποιημένες για ιδιώτες και εξειδικευμένες για θεσμικούς πελάτες.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1916. Με έδρα στην Αθήνα, παρουσία σε 8 χώρες και σύνολο Ενεργητικού €76,6 δισ., κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην ελληνική αγορά.

Forex και CFD Trading

Για πελάτες με προφίλ υψηλού επενδυτικού ρίσκου, η Argus Stockbrokers Ltd (ArgusFX) παρέχει την πλατφόρμα ανταλλαγής συναλλαγών  MetaTrader 4 (MT4) σε 3 νομισματικές βάσεις (USD, EUR και PLN). Η ArgusFX είναι μία πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία παροχής οικονομικών Υπηρεσιών και μέλος των  CSE, ASE και ADEX με άδεια λειτουργίας και εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC). H ArgusFX διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό και στην Ελλάδα, συνεπώς οι πελάτες μπορούν να καταθέσουν χρήματα και σε αυτόν τον λογαριασμό.

Για μια ολοκληρωμένη επενδυτική στρατηγική